Historien

 

Aalestrup El-Service     -     Birkevej 31B     -     DK 9620 Aalestrup     -     Tlf. 2014 6101     -     Mail: info@aalestrupel.dk     -     Døgnvagt tlf. 9854 8115

Aalestrup El-Service er en selvstændigt arbejdende afdeling af Simested El-Service ApS med overmontør Arne Knudsen som daglig leder.

 

Arne Knudsen har arbejdet som elektriker og hvidevarereparatør i Aalestrup de seneste mere end 30 år. Han har udført en betydelig del

af byens elinstallationer, både i parcel- og byhuse, men i høj grad

også i boligforeningerne, hvor han kender installationerne og

kunderne ud og ind.

 

I 2011 etablerede Arne Knudsen Aalestrup El-Service som en afdeling

af Simested El-Service på Ørnbjergvej 4 i Boldrup, hvor installatør Gert Jensen står for ledelsen.

 

Simested El-Service blev startet af Aage Christensen i Simested. Det var

i 1946 - umiddelbart efter Anden Verdenskrig. I starten cyklede Aage Christensen rundt til kunderne med værktøjstaske og el-materiel på bagagebæreren.

 

Aage Christensen lagde stor vægt på, at arbejdet blev godt udført og at kunderne fik en ordentlig behandling, også da forretningen efterhånden voksede og han måtte ansætte flere svende og lærlinge for at klare

opgaverne.

 

En af svendene var sønnen Ib Christensen, der videreførte Simested

El-Services tradition for kvalitet, da han overtog forretningen i 1969.

Med sit gode humør og aldrig svigtende sans for kundernes behov

- også om aftenen og i weekenden - skabte Ib Christensen sig et godt

ry på egnen.

 

I 2000 gik Ib Christensen i partnerskab med Gert Jensen med henblik

på et glidende generationsskifte. Gert Jensen er udlært i Simested

El-Service, men har erhvervet sig bred erfaring fra industrien og andre virksomheder i elbranchen, inden han vendte tilbage til Simested El-Service.

 

En voksende omsætning og flere medarbejdere gjorde det nødvendigt

at skaffe mere plads, og da Gert Jensen overtog Simested El-Service

i 2004, indrettede han en industriejendom i Boldrup med værksted,

lager og kontorfaciliteter.

 

Her deler Aalestrup El-Service i dag værksted, lager og administration

med Simested El-Service og

Vammen El-Service.

 

Overmontør Arne Knudsen har 30 års
praktisk erfaring med elinstallationer
i Aalestrup